F R A N K F U R T O  Lietuviai

Narystė

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai.

Bendruomenės nariu tampama:

VLB nario pareiškimą rasite parsisiuntę šią anketą

Solidarumo įnašas (bendruomenės nario mokestis):

Metams, EUR
Suaugusiems24,00
Nedirbantiesiems12,00
Studijuojantiems ir nepasiturintiems*0,00

* Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti.

Solidarumo įnašo (nario mokesčio) apmokėjimas:

  • Grynaisiais pinigais, pateikiant Frankfurto Lietuvių Valdybai;
  • Banko pavedimu į FLB sąskaitą:

Litauische Volksgemeinschaft
Frankfurter Volksbank eG
Sąskaitos Nr./ Konto Nr.: 6080251457
Banko kodas/ BLZ: 501 900 00