F R A N K F U R T O  Lietuviai

Lituanistinė Mokykla „Ąžuoliukas“

        Šeštadieninė lituanistinė mokykla ,,Ąžuoliukas“, įkurta 2007m., Frankfurte prie Maino. Nuo 2014m. liepos mėn., jai vadovauja Nijolė Balčiūnienė. Mokyklą lanko apie 20-30 vaikų, kurie paskirstyti į tris grupes pagal amžių, kuris yra neribojamas. Užsiėmimai vyksta kiekvieną šeštadienį. Lietuvių kalbos, istorijos, gamtos, dailės, muzikos ir folkloro integruotas pamokas veda trys, aukštajį pedagoginį išsilavinimą turinčios mokytojos.

Kartu su Tėveliais vykdomos įvairios projektinės veiklos. 2018m. ,,Ąžuoliukas“dalyvavo Lietuvos Šimtmečio Dainų Šventėje, folkloro dienoje. Jau treti metai, kaip organizuojamos penkių dienų vasaros stovyklos įdomiose Lietuvos vietose – Birštone, Kernavėje. Šiemet, 2020, numatoma stovykla Druskininkuose. Jų metu vaikai ne tik gerai susipažįsta su vietove bet ir dalyvauja įvairiose edukacinėse-pažintinėse veiklose. Tapo tradicija kasmet pastatyti po spektaklį, kuriame  susijungia įvairių meninių veiklų rūšys. Taip atsiranda  galimybė ne tik kiekvienam išbandyti save scenoje, bet ir išgirsti lietuvišką žodį kiek kitaip – kai svarbu ne tik ką jis reiškia, bet ir kaip yra ištartas…

„Ąžuoliuko“ adresas ir kontaktai:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. OG Frankfurt
Friedel-Schomann-Weg 7
60489 Frankfurt am Main
Tel. +49 173 3504763
El.p. Nijole.B@gmx.de