Kvietimas į VLB Frankfurto apylinkės metinį narių susirinkimą